måndag 18 juli 2011

Om man vill bygga en kunskapsbaserad ekonomi måste man också bygga studentbostäder.

ABC-nytt uppmärksammar idag den stora bristen på stundentbostäder i Stockholm. Se reportaget här. Lina Glans, SSCO:s ordförande är orolig och säger: Vi befarar att läget kommer vara värre än någonsin i höst, det finns 12 000 bostäder till Stockholms 80 000 studenter.

Faktum är att bostadsbristen gör Stockholms universitet till landets mest regionala lärosäte. Stockholm kan inte locka stundenter, vilket riskerar försämra utvecklingen och hämma tillväxten i landets huvudstad.

Att bygga fler studentbostäder är ett viktigt del av en kunskapsbaserad ekonomi. Att inte bygga studentbostäder gör att Sverige som stagnerar som kunskaps och tillväxtnation.