tisdag 25 januari 2011

Svaret på frågan höga sjukskrivningstal stavas Arbetsmiljö - inte Utförsäkring.

Inflödet i sjukförsäkringen stiger igen. Det beror både på att de utförsäkrade som var så illa där an att de inte klarade av ett möte i veckan på arbetsförmedlingen kommer tillbaka, men det ger inte hela bilden. På en allt hårdare arbetsmarknad och med mer stress och press på jobbet så ökar sjukskrivningarna. Både psykiska diagnoser, men också rena olyckor och förslitningsskador riskerar att öka då stressen ökar.

Borde inte det ökade inflödet vara bevis nog för att lösningen på samhällsproblemet höga sjukskrivningstal inte stavas utförsäkring utan arbetsmiljö. Ingen blir friskare för att hon blir utförsäkrad och fattig, men arbetslivet som sådant kan göra människor sjuka. För att få en fungerande arbetsmarknad och för att ta vara på människors vilja till arbete krävs både en anständig sjukförsäkring och en anständig arbetsmiljö. På båda punkterna går Sverige kräftgång.