onsdag 5 januari 2011

Intresset ljuger aldrig.

Carl B Hamilton (FP) vill sänka skatten. Ingen nyhet. Men på dagens DN-debatt är han snillrik och hänvisar till reella problem – risken för bostadsprisbubbla och behovet av riskvilligt kapital. Jag ser båda problemen, men är inte lika övertygad om lösningen.

Att sänka kapitalinkomstskatten skulle inte per automatik leda till investeringar och gynna tillväxt och företagande, vilket Hamilton också erkänner då han mer talar om fördelen med sänkt skatt för den som äger aktier. Han vill inte att aktieägade ska diskrimineras (sic!).

När han pekar på att logiken kräver sänkt ränteavdrag vilket skulle kyla av bostadsmarknaden så kan jag i och för sig hålla med. Men om man verkligen vill få ordning på bostadsmarknaden så vore det mer smakfullt att lämna byggstoppspolitiken och istället föra en politik som gynnar nybyggnation, men det verkar Hamilton inte ha något intresse av...

Uppdaterat:
DI har räknat ut vilka som skulle tjäna mest på förslaget. Inte förvånande resultat ses här.