lördag 15 januari 2011

Det behövs en bred skatteutredning.

I dagens DI-debatt skriver jag om behovet av en bred skatte-utredning. Läs den gärna.

Rubriken ger bilden av att jag mest vill Ompröva förmögenhets-skatten (och i dag tolkas ompröva lätt som avfärda). Jag har sagt det tidigare. Jag tycker det finns goda grunder till att kapital som inte arbetar, återinvesteras, aggerar riskvilligt eller driver tillväxt beskattas. Det förslag som vi rödgröna gick fram med i valrörelsen var ett försök till detta, men det hade brister. Därför vill jag att också förmögenhetsskatten vara med i en bred skatteutredning.