fredag 14 januari 2011

Höger är höger är höger.

Den som har undrat vart gränsen mellan höger och vänster går i Svensk politik bör ta sig en till på SvD:s brännpunkt idag. Tydligare kan det inte bli.

Moderaterna fortsätter den enda vägens politik och har som enda idé för framtiden sänkt skatt. Ett enfrågeparti som till varje pris vill driva igenom ytterligare ideologiskt betingade skattesänkningar.

(S) svar på Brännpunkt är tydligt. Lösningen på de utmaningar vi har framför oss är inte nya skattesänkningar. Istället behöver vi bygga samhället starkare när det gäller utbildning, väg- och järnvägar och välfärd. Det skriver Thomas Östros (S).

Lika tydligt är (SD):s reaktion på Brännpunkt. Vi är övertygade om att alliansens väljare föredrar skattesänkningar finansierade av en mer ansvarsfull invandring, framför fortsatt ansvarslös invandring finansierad med fortsatt höga skatter. Därför räcker vi nu ut en hand med en möjlighet för alliansen att föra en mer ansvarsfull invandringspolitik och därigenom också få reformutrymme och politiskt stöd för ett femte jobbskatteavdrag. Skriver (SD):s partiledning. Ett tydligt högerparti, men rasistiska och högerextremistiska inslag.

Sverige behöver inte mer högerpolitik, vare sig med eller utan rasistiska inslag. Sverige behöver en ansvarsfull politik som sätter kampen för jobb och tillväxt först och sätter varje människas rätt till bra utbildning, köfri sjukvård, välfärdsförsäkringar som håller måttet och en infrastruktur som funkar också om det i vårt land skulle komma snö i december.