torsdag 14 maj 2009

Fattigt folk dör i förtid

Idagens DN presenteras en studie som pekar på att vården fortfarande i Sverige är klassbunden – den som har får mer och den som har det lite tuffar får sitta i väntrummet. Egentligen är det väl ingen nyhet att fattiga människor dör i förtid av slitigt arbete och ett klassbetingat leverne, men att vården fortfarande är så ojämlik chockar mig.

Samtidigt så fortsätter skiktningen med en medveten borgerlig politik. I höstas öppnade det privata barnsjukhuset Martina, som bara tar emot barn om ha en privat sjukvårdsförsäkring och som alltså är så friska att föräldrarna kan teckna en sådan. Det ekonomiska fördelningssystemet i Vårdval Stockholm har som syfte att man ska välja och att resurserna ska följa individen. För Rinkeby vårdcentral har det betytt att de har fått minskade vårdtagare från 11 956 till 11 900 personer, men att deras budget minskat med 11 miljoner och att de har kvar halva personalstyrkan. Allt detta som en medveten moderat politik.