tisdag 19 maj 2009

Landets äldre fötjänar ekonomisk trygghet

Landets äldre förtjänar ekonomisk trygghet. Det är ett solidaritetskontrakt som vi har slutit mellan generationerna. Därför är långsiktigt hållbara pensioner viktiga. Men just långsiktigheten och hållbarheten bygger på att människor arbetar. Vi ser nu hur arbetslösheten rullar in över Sverige. Det drabbar den som blir arbetslös och välfärden, men det drabbar också landets pensionärer i dag, eftersom pensionssystemet bygger på att de pengar som vi arbetar in går ut till pensionärer.

Regeringens dåliga handlag med den ekonomiska krisen, att sänka skatter och att försöka bromsa sig ur en uppförsbacke, drabbar pensionärerna. Jag är orolig för att också landets pensionärer kommer att bli krisens förlorare. Redan i dag straffbeskattar regeringen pensionärer. En medelinkomstpensionär betalar 722 kr/mån högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det är ett hån mot alla de människor som har byggt det här samhället. Ökade orättvisor inte är lösningen på de problem Sverige står inför, vare sig när det gäller kris i jobben, kris i välfärden eller ekonomin för landets pensionärer.