lördag 9 maj 2009

Det blir inte fler jobb för att det blir lättare att sparka folk.

Unga människor har den svagaste förankringen på arbetsmarknaden med visstidsanställningar, tillfälliga jobb, tim- och behovsanställning och perioder av arbetslöshet. Nu när regeringens usla politik gör att arbetslösheten slår hårdare mot Sverige än mot andra länder så drabbas unga än hårdare. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU. Var fjärde ung i Sverige går utan arbete.

passar högernatt visa sitt rätta ansikte. Då tycker man att det är läge att försämra villkoren på arbetsmarknaden. Det är inte en slump. De slår till när löntagarkollektivet har det svagaste förhandlingsläget – i en djup lågkonjunktur.

Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är flexibel, och ger redan nu arbetsgivaren störst makt över vem som ska lämna arbetsplatsen vid arbetsbrist. Turordningskretsarna och viktig kompetens förhandlas. Dessutom finns de två undantagen som gör att arbetsgivaren redan idag kan sparka folk för att dom är gravida, homosexuella eller fackligt aktiva utan att behöva motivera det. En väl fungerande arbetsmarknad skulle snarare behöva stärka löntagarnas rättigheter.

Ingen kan på allvar tro att det blir fler jobb för att det är lättare att sparka folk, eller unga får bättre förankring på arbetsmarknaden för att man försämrar deras anställningstrygghet. Enda skälet att göra försämringar i LAS är att vrida maktbalansen än mer till kapitalets fördel.