tisdag 19 juni 2012

Alla kurvor pekar åt fel håll.

Alla kurvor pekar åt fel håll, skulle kunna vara rubriken på Boverkets årliga rapport om bostadsbyggandet som pressenterades idag. Fler kommuner än förra året uppger att det är brist på bostäder och färre överskott, bara 6 procent. Av 290 kommuner uppger 135 att de har bostadsbrist, 259 att de har brist på hyresrätter. Jag är djupt oroad över Sveriges framtida möjligheter. Bostadsbristen är en av de faktorer som idag hämar svensk tillväxt.

Rapporten redovisar dessutom att kommunernas egna prognoser är att bostadsbyggandet ytterligare sjunker 2012 till 22 500, vilket är ungefär hälften mot vad som borde byggas årligen enligt samstämmiga bedömare, bland annat Bostadskreditnämnden. Kommunerna uppger höga produktionskostnader som största hindret för att få igång nyproduktion. För mig en signal om att det krävs ett nationellt politiskt ansvar som vi saknar idag. Regeringen passiva bostadspolitik förmår inte anta de utmaningar Sverige står inför.