lördag 30 juni 2012

Almedalen – mer än jippo om man vill.

Som politiker är det svårt att förhålla sig neutral till Almedalsveckan. Många dissar, andra hissar i smyg, men de flesta av oss åker dit – även jag. Den bild som kablas ut i tabloiden, mingelbilder och snyggaslistor, är bara den ena sidan. Och absolut inte den viktigaste.

Politikerveckan i Almedalen är världsunik i sitt slag. Det är en mötesplats för samtal. På tusen och åter tusen seminarier bryts åsikter och på mängder av spontana möten utvecklas idéer. Demokrati bygger på möten, möten mellan människor och idéer. Att utveckla politik handlar till stor del om att möta, se och ompröva – varje dag.

Som beslutsfattare har jag sedan dessutom ett eget ansvar över vad jag väljer att ta till mig och vilken ytterligare information jag själv aktivt söker upp. Jag är folkvald och då är det breda och fria demokratiska samtalet centralt för mitt dagliga värv.

Olof Palme i Almedalen samma år jag föddes.