fredag 15 juni 2012

Det behövs mer ordning och reda på Stockholms bostadsmarknad.

Stockholmsbostadsmarknad är dysfunktionell. Med ett bostadsunderskott på mellan 80 och 100 000 bostäder och med ett minskande antal hyresrätter så blir möjligheten att få bostad en allt hårdare jakt på en allt hårdare marknad. Nu tar moderaltedningen i Stockholms stadshus nästa steg och för in de tre gemensamt ägda Stockholmsbolagen (Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem) i intresseföreningen Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är en organisation som har som syfte att samla och stödja privata hyresvärdar, ett viktigt arbete, som inte ska blandas samman med de allmännyttiga bostadsbolagen som har ett vidare – allmännyttigt – uppdrag. Fastighetsägarna är dessutom en lobbyorganisation för sina medlemmars intressen där en av de frågor som står högst på dagordningen är ”Enskilda hyresgäster ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd”, alltså fri hyressättning. På en marknad som den i Stockholm så är det inte svårt att förstå att det skulle leda till chockhöjda hyror.

Det är ett svek mot Stockholmarna att för in våra gemensamt ägda bostadsbolag i Fastighetsägarna. Den som bor i en lägenhet i tex Svenska Bostäder tvingas då, med sin hyresavi, betala för kampanjande för marknadshyror – höjda hyror.

Men nog vore det bra och de tre bostadsbolagen ingick i ett större samarbete, kanske någon säger. Jo, säger jag. Det vore bra. Och därför tycker jag att man borde återinträda i SABO, som är bransch- och intresseorganisation för just allmännyttiga bostadsföretag. SABOs uppdrag kan du läsa här.

Det behövs inte bara fler bostäder i Stockholm. Det behövs också mer ordning och reda på bostadsmarknaden och en politisk ledning som tar ansvar för medborgarnas rätt till en bostad och för förutsättningarna för tillväxt i huvudstaden och i riket. Ett första steg i den riktningen vore att sätta igång bostadsbyggandet i våra allmännyttiga bostadsbolag och ansöka om återinträde i SABO.