fredag 24 augusti 2012

Bostadsbyggandet störtdyker och hotar Sveriges framtidsmöjligheter.

Igår kom SCB med nya skrämmande siffror över nyproduktionen av bostäder. Det störtdyker – igen. Alla siffror som pekar åt fel håll kan du se här.

En stigande bostadsbrist och sjunkande bostadsbyggande har svåra konsekvenser för Sveriges möjligheter inför framtiden. En stagnerad bostadsmarknad hämmar rörligheten på arbetsmarknaden ytterligare och Sveriges internationella konkurrenskraft och möjligheter till tillväxt hämmas. Kort sagt: Bostadsbristens hotar jobben. Därför är regeringens avsaknad av bostadspolitik inte bara oansvarigt gentemot den som söker en bostad, utan också gentemot hela Sveriges möjligheter.