fredag 26 mars 2010

Jag tillåter mig tvivla...

Sedan den borgerliga regeringen tog över så har de minskat försäkringskassans förvalt-ningsanslag och samtidigt lagt på nya uppgifter, ökat administrationen, omorgani-serat personalen, ökat trycket och på olika sätt försvårat försäkringskassans möjlighet att ge medborgare den service vi har rätt till. Svidande kritik och stora rubriker har blivit vardag. Bara i januari i år har försäkringskassan fått 14 anmälningar till JO. Hela förra året var det 76.

Nu har försäkringskassan ansökt om ett extra anslag hos regeringen på 600 miljoner för att klara upp den praktiska hanteringen och för att öka rättssäkerheten - för att helt enkelt kunna ge rätt människor rätt ersättning i rätt tid.

Vad gör då ansvarig regering? Igår kallade socialförsäkringsministern med till stor presskonferens kring ”förändringar på försäkrings-kassan”. Med stora förväntningar på sig pressenterade ministern att hon tillsätter en ny överdirektör. Va? Var det allt? Jag tillåter mig tvivla på att ansvarigminister nu kan luta sig tillbaka och se hur försäkringskassans arbete rullar vidare felfritt.