måndag 22 mars 2010

Arbetsförmedlare får ta det tuffa jobbet när sjukförsäkringen kastar ut sjuka människor.

Har just träffat arbetsförmedlare i Västmanland. Jag imponeras av deras engagemang och deras vilja att hjälpa sjuka och utförsäkrade står att komma tillbaka till arbete. Men de vittnade också om att människor är oroliga för om de kommer kunna betala hyran i slutet av månaden och att detta tar upp mycket av den tid de kan erbjuda i introduktionsprogrammet.

De flesta utförsäkrade är kvinnor med psykiska diagnoser. När de utförsäkras rycks deras, och deras barns, försörjning undan. Självklart oroar det. Och självklart blir det svårare att kunna tillgodogöra sig rehabilitering. AF gör ett bra jobb, men faktum kvarstår. Sjuka människor blir inte friskare av att de utförsäkras – snarare tvärt om.