torsdag 4 mars 2010

När tilliten rasar... ...min största oro.

Ganska ofta handlar sjukskrivningsdebatten om ekonomisk ersättning. Det är logiskt. För den som förlorat sin arbetsförmåga pga en olycka eller sjukdom så är en trygg ersättning nödvändig för att kunna betala räkningar i slutet av månaden. För mig, och för det rödgröna regeringsalternativet, är trygghet i rätten till stöd för att komma tillbaka till arbete det andra benet i en väl fungerande sjukförsäkring. I dagens sjukförsäkring brister både rehabiliteringen och den ekonomiska tryggheten.

Med en så gravt raserad sjukförsäkring som vi har idag så brister också tilltron till försäkringen. Enligt en LO-rapport så uppger sex av tio att de inte tror att sjukförsäkringen ger trygghet att klara ekonomin vid långtidssjukskrivning. Skillnaderna mellan LO-, TCO och Saco-medlemmars svar är relativt små. Bara varannan svarsperson känner trygghet i att de skulle få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete. Varannan svarsperson saknar också förtroende för Försäkringskassans behandling av sjukskrivningsärenden. Sammanfattningsvis: Friska arbetande människor vågar inte lita på att den försäkring man vart med och betalat till verkligen finns där om olyckan skulle vara framme.

Jag vill ha en trygg sjukförsäkring, både för den som är sjuk och för alla oss andra. När tilliten rasar så skapas grogrund för privata lösningar och detta underminerar den generella välfärden. Här är min oro som störst. All historisk och internationell jämförelse visar att generella och allomfattande välfärdsförsäkringar med bred riskspridning, solidarisk finansiering och ersättning baserat på inkomstbortfall är absolut bäst både på att utjämna klyftor och ge de fattigaste bästa stöd, och att driva tillväxt och upprätthålla en arbetslinje värd namnet. Det som skett med sjukförsäkringen är inte bara försämringar i ekonomiskt stöd och rehabilitering, det är en attack mot hela den svenska välfärdsmodellen.

Imorgon förmiddag debatterar jag rättssäkerheten i och tilltron till sjukförsäkringen med Cristina Husmark Pehrsson. Här är utgångspunkten för debatten.