måndag 1 mars 2010

Regelförsämringarna i sjukförsäkringen byggde på felbedömningar och fördomar.

Fackförbundet ST som organiserar handläggare försäkringskassan och arbetsförmedlingen pressenterar idag en rapport på DN-debatt. Undersökningen visar den alarmerandeu slutsatsen att den personal som har att verkställa de nya hårdare sjukskrivningsreglerna är djupt kritiska.

Behoven av vård och medicinsk rehabilitering hos de som utförsäkras för att de passerat en av regeringens uppsatta tidsgränser är långt större än vad regeringens bedömningar, och därför blir också insatserna fel. Av de handläggare som svarat på undersökningen anger 76 procent att de som nu utförsäkras bör erbjudas mer av medicinsk rehabilitering och vård.

En annan kritik som riktats mot regeringens hafsverk kring sjukförsäkringen är att de nya reglerna ökar rättsosäkerheten. Också detta bekräftas i undersökningen där 65 procent av dem som jobbar med sjukskrivna instämmer i huvudsak inte, eller inte alls, i påståendet ”De lagar, regler och politiska beslut som jag har till uppdrag att jobba efter är väl anpassade till behoven hos de människor jag ska erbjuda service”.

De hårdare reglerna byggde på en föreställning om att människor som var i sjukförsäkringen bara var lata fuskare, ännu en gång bekräftas att regeringen hade fel. Sjukskrivna människor var faktiskt – sjuka. Och behöver stöd och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbete. När också handläggarna upplever att de fråntagits verktygen att upprätthålla arbetslinjen i sjukförsäkringen så blir jag riktigt orolig. Det blir mer och mer tydligt att regeringen faktiskt tror att människor blir friskare bara för att de blir fattigare.