måndag 15 mars 2010

Men vad vill ni rödgröna då?

Vi vill ha en sjukförsäkring som omfattar alla, utan bortre gräns och som ger ersättning för inkomstbortfall när man har oturen att bli sjuk och inte kan arbeta. Den som är sjuk ska få koncentrera sig på att bli frisk och inte behöva oroa sig för sin försörjning – om man kan betala lånen på huset eller om barnen måste sluta med sina fritidsaktiviteter.

Vi vill också ha en sjukförsäkring där rätten till arbete återupp-rättas. Det är inte rimligt som idag att den som är sjuk kan tvingas säga upp sig eller avstå från att arbeta deltid för att man passerar en viss tidsgräns. Alla ska ha rätt till vård, stöd och rehabilitering i den tid det tar för att komma tillbaka i arbete. Den som inte kan arbeta heltid eller bara klarar av en viss typ av arbete ska också få rätt att bidra utifrån sina förutsättningar.

Den 19 januari i år pressen-terade de rödgröna parti-ledarna vår överenskommelse om en ny sjukförsäkring. Du kan läsa debattartikeln här och hela överenskommelsen här.

Den stora skillnaden mellan vårt förslag och regeringens hårda regler är att vi vill ge den sjuke rätt till individuell bedömning, prövning och plan som leder till aktiva åtgärder och insatser för att återgå till arbete. Och att vi inte tror att människor blir friskare för att dom blir fattigare och utförsäkras.