tisdag 23 mars 2010

Jämställdhetsbonusen blev en flopp.

Försäkringskassans utvärdering visar nu att jämställdhetsbonusen inte har haft någon effekt. Papporna till barnen som föddes precis innan införandet har tagit ut exakt lika många dagar som papporna till barnen som föddes efter. Jämställdhetsbonus är krånglig, man får den långt i efterhand och det är svårt att överblicka hur mycket man kommer att få. Det blir bara de som redan delar lika som får del av bonusen.

Jag vill att varje litet barn ska ha rätt till nära anknytning också till sin pappa, att varje pappa ska ha rätt att vara en självklar förälder och att varje mamma ska ha rätt att kombinera arbete/karriär med att vara förälder.
Det finns mycket man kan göra för att få fler pappor att ta ut mer föräldraledighet. Det mest effektiva är att öka pappa-månaderna, men man kan också jobba med attityder hos arbets-givare, föräldrautbildningar, bättre information på försäkringskassan och MVC/BVC...