torsdag 18 mars 2010

Sjuka blir fattigare av utförsäkring. Men friskare?

I december sa Littorin att majoriteten av de utförsäkrade skulle få höjd ersättning när de gick in i introduktionsprogrammet. Men idag visar siffror från Försäkringskassan att 49% fick sänkt ersättning, 35% höjd och resten fick en förändring som var mindre än 100 kr/mån.

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa sjuka människor blev utförsäkrade och fattigare. Men friskare? Jag är övertygad om att det behövs stöd och rehabilitering för att ge människor rätten att komma tillbaka i arbete. Jag tror nämligen inte att någon blir friskare bara för att hon blir fattigare.