måndag 8 mars 2010

100 år av kamp!

Idag högtidlighåller jag internationella kvinnodagen. (Ja. Dagen behövs fortfarande, så var det avklarat.) Har just vart i en panel om Framtiden.

Jag är socialdemokrat och feminist för att jag vill vara med i kampen för att varje enskildmänniska rätten att förverkliga sina egna livsdrömmar. Så enkelt – och så svårt. Det är långt kvar innan kön, klass eller andra livsbetingelser sätter hinder för människors val, men det får inte hindra oss. Rätt till barnomsorg när man behöver den. Göra heltid till en rättighet också för kvinnor. Och kvotering i bolagsstyrelser. Är små, men viktiga steg på vägen mot ett jämställt samhälle.

Med små men medvetna steg går kampen vidare. Och nu går jag vidare till 8-mars-demonstrationen från Slussen till Medborgarplatsen under parollen 100 år av kamp!