fredag 12 mars 2010

De tvingas säga upp sig för att de utförsäkras.

Jag översköljs med beskrivningar av hur den nya hårda sjukförsäkringen fungerar. Alla de farhågor som fanns innan förändringarna har bekräftats. Idag skriver LO-tidningen om två sjukskrivna som vid nyår nådde sista dagen i sjukförsäkringen, utförsäkrades, ansökte om tjänstledighet (för att kunna gå introduktionsprogram och få aktivitetsstöd) och fick avslag på ansökan om tjänstledighet. De såg ingen annan utväg än att säga upp sig. I sjukförsäkringen är det mer än tydligt att moderaternas prat om arbetslinje inte betyder att fler får jobba utan bara ökade klyftor.

Hela artikeln i LO-tidningen går att läsa här.

Fler berättelser om hur enskilda drabbas av regeringens hårda sjukskrivningsregler finns samlade på KallaSverige.