tisdag 2 mars 2010

Gå till socialen då, sa ministern.

Idag berättar ekot att utförsäkrde förlorar sitt bostadstillägg. Läs här. Bostadstillägg är en form av bostadsbidrag som bara går till pensionärer och till de som lever på sjukersättning (i dagligt tal förtidspension). Enligt försäkringskassans prognos kommer 6 500 av de som utförsäkras i år samtidigt förlorar sitt bostadstillägg eftersom det inte är möjligt att få bostadstillägg för den som går på aktivitetsstöd (den lägre ersättningsform om de utförsäkrade får).

Jag hade räknat med att socialförsäkringsministern, sin vana trogen, skulle bli förvåna och hävda att det inte går att dra några slutsatser av siffrorna. Men icke – går till angrepp. På ekot säger socialförsäkringsministern ”Man kan också ansöka om att få ett försörjningsstöd av kommunen”. Jag baxnar, och lyssnar igen. Jo: Efter rasering av sjukförsäkringen och utförsäkring av tiotusentals sjuka människor så uppmanar landets socialförsäkringsminister sjuka och fattiga människor att gå till socialen.

Att tvingas leva på kommunalt försörjningsstöd betyder att man får hela sin ekonomi genomlyst, redovisa alla sina utgifter och få dom bedömda av en socialsekreterare. Dessutom vältrar regeringen över kostnader på redan hårt ansträngda kommunala budgetar där
kostnaderna för försörjningsstöd redan stiger. Nedskärningar i välfärden blir en rak effekt av försämringarna i sjukförsäkringen.