onsdag 21 mars 2012

Vad har Ekerö med vår globala konkurrenskraft att göra?

Lite kallt, men med gott humör. Vi samlades ett 15-tal personer igår kväll utanför Ekerö kommunhus för att knacka dörr i kampanjen Behåll Ekeröbostäder för ett nej i folkomröstningen om utförsäljning av Ekerös allmännyttiga bostadsbolag.

Varför var jag där undrar kanske nån? Jag bor inte i Ekeröbostäder, eller ens i Ekerö. Nej. Det är inte av filantropiska skäl jag stödjer kampanjen. Jobb och tillväxt är förutsättningen för all vår välfärd, både den gemensamma och vår privata. Allt oftare får vi rapporter om att Stockholm, som ska vara Sveriges tillväxtmotor, tappar i konkurrens och i tillväxtmöjligheter på grund av brist på bostäder och framför allt tillgängliga hyresrätter. Senast idag i SvD.

Att sälja ut Ekeröbostäder kan ses som en liten, om än kommunalekonomiskt dålig, affär. Men det påverkar övriga regionens möjligheter till tillväxt och i och med det också Sveriges globala konkurrenskraft. Sverige har inte råd att driva en bakåtsträvande bostadspolitik, inte i riket och inte i Ekerö.