torsdag 1 mars 2012

S-studenters ordförande gästbloggar om bostäder, tillväxt och vägval för framtiden.

Ibland kan man fråga sig om bostadsminister Stefan Attefall överhuvudtaget har någon verklighetsförankring kvar. I början av februari skrev han nämligen under en debattartikel där han bedyrar att regeringen har en heltäckande bostadspolitik. Detta trots att SCB under samma dag avslöjade att bostadsbyggandet har minskat med 14 % från 2010 till 2011 och att vi därmed har det lägsta bostadsbyggandet på 16 år, långt mycket lägre än våra nordiska grannar. Att andelen unga med eget boende dessutom sjunkit från 62 % till 52 % sedan 1997 till idag visar med all tydlighet att den borgerliga bostadspolitiken är långt ifrån lyckad. I absoluta tal innebär detta enligt hyresgästföreningen 248 000 unga vuxna som skulle vilja ha en egen bostad men som inte ges den möjligheten.

Och hur ser det ut för studenterna? 151 studentbostäder slutfördes i hela landet under 2011. Detta räcker inte ens till att täcka de bostadslösa studenter som finns på min facebook. I storstäderna är bostadssituationen nästan anarkisk och svarta hyreskontrakt, decennie-långa andrahandsuthyrningar och ett evigt flyttande ända upp i 30-årsåldern är vardagsmat för de av oss som drar till storstäderna.

Att en hel generation är lurade på rätten att starta sitt liv med en möjlighet till ett tryggt boende kommer givetvis att ha effekter. Både studenten som inte kan prestera sitt yttersta p.ga stressen i att sakna bostad och den arbetslöse som inte vågar flytta dit jobben finns men bostäderna saknas kommer innebära enorma kostnader för samhället.

Som vanligt har den borgerliga regeringen inte förstått att tillväxt inte är något som stimuleras genom avdrag, sänkta skattetryck eller hårdare piskrapp på den som redan kämpar sitt yttersta. Tillväxt skapas genom att förstå att bara den som ges möjligheter kommer att anstränga sig. Utan en politisk vilja för att lyfta bostadspolitiken kommer konsekvenserna bli en generation vars tillit och vilja att bidraga till samhället dras i botten.

Magnus Nilsson
är ordförande i S-Studenter

och bloggar oftast på "Det räcker inte".