tisdag 25 september 2012

Sverige behöver en bostadspolitik för jobb och tillväxt - inte ideologiska skygglappar.

Jag lägger inga moraliska aspekter på i vilken typ av boende människor väljer. Däremot anser jag att politiken har en roll i att ge verklig valfrihet i valet av boende. För att det ska vara möjligt krävs bland annat blandad bebyggelse och neutralitet mellan upplåtelseformer.
 
Men i två avseenden har hyresrätten en särställning som behöver utvecklas. Det gäller hyresrätten som många ungas första boende och som en del av en rörlig och dynamisk arbetsmarknad för tillväxt och fler jobb. Och just därför blir jag så orolig över att andelen hyresrätter dramatiskt sjunker i huvudstaden. (Läs dagens SvD och se grafen)
 
Stockholm är en ung stad och ett nav för Sveriges tillväxt. Bristen på tillgängliga bostäder gör att mammbos blir äldre och äldre, att studenter tvingas avstå från att plugga i Stockholm och att folk inte kan flytta hit för att ta ett jobb de blir erbjudna. 
 
Det är så sorgligt att moderaternas ideologiska skygglappar om att äga alltid är bättre får stå i vägen för unga människors rätt till ett eget hem och för Stockholm och Sveriges möjligheter till tillväxt och fler jobb.