torsdag 20 september 2012

Att se och prata är bra, men att förstå är bättre.

Det är glädjande att regeringen pratar bostadspolitik, att regeringen ser att bostadspolitiken är ett viktigt redskap för att ge Sverige goda förutsättningar i framtiden. Regeringen verkar dock inte se vidden av det problem som en stagnerad bostadsmarknad orsakar för Sverige. Om de hade förstått vidden hade de inte kunnat avstå från att föreslå politiska åtgärder.

Idag hade de chansen. Men det var en presstomhänt finansminister som kom till riksdagens kammare. Några detaljer går att finna i budgeten: innovationsstöd till byggande, en liten peng för studentbostäder och en skattejustering som regeringen själv bedömer ska kunna ge 400 lägenheter.

Det är bra, men ärlig talat. Vi har fler än 250 000 unga bostadslösa, bara i Stockholm ett underskott på 100 000 bostäder och när samtliga bedömare menar att vi behöver dubblera nyproduktionen till 35-40 000 nya bostäder årligen.

Men håll ut. Om två veckor pressenteras den socialdemokratiska skuggbudget.