tisdag 13 november 2012

En kvarts miljon unga bostadslösa. Regeringens lösning: Höjda hyror.

Om det finns tomma lägenheter ska de självklart utnyttjas. Jag vill att det ska vara enkelt att hyra ut i andrahand, och att den som hyr ut ska få täckning för sina faktiska kostnader. Bostadsrättsägare ska inte förlora pengar på att bo utomlands under en period. Under hela processen har jag erbjudit regeringen att tillsammans genomför förändringar som faktiskt kan locka fram tomma lägenheter. Jag är övertygad om att Svergie skulle tjäna på ett genomarbetat, robust och blocköverskridande system för ökad andrahandsuthyrning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under en tid fört förhandlingar med regeringen, men igår valde regeringen att avbryta förhandlingarna. Istället för en kompromiss om helheten väljer regeringen nu att gå vidare med höjda hyror enligt en marknadsmodell som beskrivs så här:

"Oavsett om ägaren till en bostad lånat pengar för att köpa den eller inte, kan bostadsinnehavet sägas binda kapital för ägaren. … Ägaren bör genom hyran få ersättning för denna kostnad. Det bör göras en objektiv bedömning av marknadsvärdet på bostaden som inte direkt påverkas av vad ägaren faktiskt betalat för den. På marknadsvärdet bör ägaren få tillgodoräkna sig en avkastningsränta, vilket ger en uppskattning av kapitalkostnaden."
(ur budgetpropositionen för 2013, volym 10, utgiftsområde 18, sida 71)

Jag kan som sagt tänka mig ett system där den som hyr ut kan få täckning för de faktiska kostnader man har tex i form av räntor. Men det är inte ett ”kostnadstäckningssystem” regeringen föreslår utan ren marknadshyra: Hyran ska sättas utifrån det värde lägenheten skulle betinga vid försäljning. Det är något helt annat än att få täckning för faktiska kostnader.

Vi har idag en kvarts miljon unga bostadslösa i det här landet och under förra året byggdes endast 1 722 ettor, den lägsta siffran på 23 år. Det enda regeringen erbjuder dessa unga är marknadshyror på andrahandsmarknaden. Det torde inte leda till några nya lägenheter, men kraftigt höjda hyror för de som redan idag tvingas bo i andra hand.