måndag 16 april 2012

Är det inte pinsamt låg ambitionsnivå?

Nu har jag läst den bostadspolitiska delen i vårbudgetpropositionen. Det gick fort. Och ärligt talat hade jag förväntat mig något mer med tanke på hur viktigt det är att få en fungerande bostadsmarknad för att inte Sverige ska gå miste om tillväxt & jobb och för att vi ska så starka i internationell konkurrens. Men det lilla som finns av konkreta förslag för att få igång nyproduktion av bostäder är till och med vagare än när partiledarna.

Det enda konkreta är marginella skattejusteringar som regeringen själv räknar med ska ge 400 ny lägenheter per år. Ja. 400 (sic!). Detta när samtliga bedömare ser ett behov av att komma upp i en långsiktig produktion av 35 000 – 40 000 bostäder per år. Nog är 400 lägenheter med än inga, men i relation till behovet så är det väl ändå pinsamt låg ambitionsnivå?

Om vårbudgeten kan du också i DN DN SvD SvD AB Expr.
Hela budgeten har du här.