fredag 4 maj 2012

(S) kommer inte återinföra fastighetsskatten.

Idag skriver Villaägarna på DN-debatt om sin oro för att regeringen inte kommer att avskaffa fastighetstaxeringen och vad det kan komma att leda till. Jag förstår Villaägarnas besvikelse över att regeringen även på det här området av bostadspolitiken lovar runt och håller tunt. Även om jag anser att det finns skäl att ha kvar fastighetstaxeringssystemet som ett instrument för stabil värdering av fastigheter.

Jag vill i sammanhanget dock göra en sak tydlig. Det finns inget S-förslag på att återinföra fastighetsskatten och en framtida socialdemokratisk regering har heller ingen ambition att lägga fram något sådant förslag.