söndag 6 maj 2012

Öka bostadsbyggandet - Reformera lagen.

Den nya plan- och bygglagen fyllde i veckan ett år. Lagen föregicks av en sällan skådad cirkus. Lagrådet lämnade ett 150-sidigt långt yttrande med skarp kritik mot förslaget. Lagens kvalitet underkändes, inte bara av lagrådet utan av många branschföreträdare. Bristerna var för många.

För att få i gång bostadsbyggandet krävs nationellt ansvar och en reformering av plan- och bygglagen. Jag uppmanar därför regeringen att kalla ihop en partsammansatt och parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå nödvändiga förändringar.

Om detta skriver jag mer på Brännpunkt idag.