tisdag 8 maj 2012

Lägre löner och högre hyror så vill jag inte att vi välkomnar unga in i vuxenvärlden?

Idag pressenterar Boverket sin årliga rapport över ungas boende. Bland många viktiga slutsatser i rapporten kan man läsa att ungas boendekostnader ökar. ”Unga lägger nästan en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendet.” Då väljer borgerliga regeringspartier att tävla om förslag på sänkta löner för unga.

Dagens unga är inte bara vår framtid. De är också här och nu, och har rätt till bra förutsättningar att ta sig in i vuxenlivet. Lägre löner och högre boendekostnader är inte rätt väg.

Här kan du läsa hela rapporten.