torsdag 24 maj 2012

Bostadsbyggandet sjunker ytterligare.

En kvarts miljon unga bostadslösa. Bostadsbrist i hälften av landets kommuner. Bara i Stockholm ett underskott på 80 000 bostäder. En tillväxt på rekordlåga 0,4 procent som en följd av bland annat dåligt fungerande bostadsmarknad som leder till matchningsproblem på arbetsmarknaden. Bara detta borde få vilken ansvarsfull politiker som helst att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Och nu har vi fått nya sorgliga siffror från Boverket ”Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet. Det är något färre bostäder än tidigare prognos. Med stöd av uppgifter från kommunerna beräknas 22 500 bostäder att påbörjas under 2012.” (läs hela rapportenhär)

Vi behöver upp till ett långsiktigt byggande på 40 000 nya bostäder varje år. Då duger det inte att politiken rullar tummarna och väntar på bättre tider. Resultatet av aktiv ickepolitik är tydligt – bostadsbyggandet sjunker.

Sverige har inte råd att gå miste om tillväxt och jobb. Sverige har inte råd att inte släppa in en hel ungdomsgeneration. Sverige har inte råd att inte bygga bort bostadsbristen.