fredag 13 juli 2012

Stockholmsfientligheten slår mot hela Sveriges tillväxt.

Idag läser jag Stockholms Handelskammares senaste rapport 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen – Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling. En sorglig läsning om hur avsaknaden av bostadspolitik hindrar Sveriges utveckling. För att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna stå starkt i internationell konkurrens krävs en politik som ger goda förutsättningar till tillväxt i hela landet. När tillväxten i huvudstaden aktivt hämmas så slår det mot hela Sverige.

Stockholms Handelskammare kan nog inte beskyllas för att vara en socialdemokratisk megafonorganisation. Just därför är det så befriande att de orkar kritisera tingens ordning och det totala misslyckande på Stockholms bostadsmarknad som högern på samtliga parlamentariska nivåer måste avkrävas ansvar för. Rapportens slutsatser avslutas ”Stockholms län, som dagligen växer med två fullsatta SL-bussar är i akut behov av omfat­tande bostadsinvesteringar under en lång period parat med kraftfulla reformer på bostadsmark­naden. Det behövs omedelbara åtgärder både på kommunal och statlig nivå för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i huvudstadsregionen.”