torsdag 26 juli 2012

Investeringarna till bostadsbyggande måste öka.

Jag har ägnat en hel del energi det senaste året åt att förnya socialdemokratisk bostadspolitik. Bland annat genom att leda arbetet i en av partistyrelsen tillsatt arbetsgrupp. Om detta skriver jag på DN-debatt idag under rubriken Vi vill öka bostadsbyggandet med statliga kreditgarantier. Den 1 oktober lägger arbetsgruppen fram sin slutrapport för partistyrelsen.