måndag 31 oktober 2011

Det krävs mod för att ta ansvar för grön upprustning av miljonprogrammen.

Det räcker inte att som stadsministern rabbla ordet ansvar som ett mantra. För att ta ansvar på riktigt krävs mod. Till skillnad från idag hade vi på 60- och 70-talen modiga politiker som vågade ta ansvar för framtiden och bygga bort bostadsbristen. Det är lätt att idag hitta brister i miljonprogramsbyggena, men modet att göra något åt det kräver mer.

Hela beståndet av lägenheter från 60- och 70-talet står inför behov av renovering och idag rapporterar ekot om hur dyra renoveringarna blir. Lyssna gärna på inslaget.

Att ta ansvar för framtiden idag skulle vara att underlätta för renovering och samtidigt ta den unika chansen att klimatanpassa miljonprogrammens hus. I den socialdemokratiska skuggbudgeten föreslår vi en statlig lånegaranti för grön upprustning av rekordårens lägenheter. En garantiram på 20 miljarder kronor skulle täcka upprustning av 60 000 lägenheter. I områden med särskilt svag socioekonomisk status där det är svårt att höja hyrorna för de boende ska staten på vissa villkor kunna subventionera lånegarantiavgiften. Dessutom kan en nödvändig upprustning av miljonprogrammet skapa upp emot 30 000 arbetstillfällen årligen.

Om detta förslag, och mycket annat, kan du läsa här i den socialdemokratiska skuggbudgeten.