fredag 4 november 2011

Kaderdiciplin ger inte fria och tänkande barn.

Göran hägglund skriver på DN-debatt idag. Och jag måste fråga. Ärligt talat Göran, tror du att problemen i landets skolor är för få kvarsittningar, skriftliga varningar och beslagtagna mobiltelefoner?

Resultaten i skolorna sjunker, segregationen mellan skolorna ökar och fler barn får inte godkänt i kärnämnen. Min enkla spaning är att det snarare är högre kvalitet i skolan, fler engagerade lärare och fler vuxna som ser varje enskilt barn som behövs.

En skola som med straff och hot om straff skolar disciplinerade elever som kan upprepa det läraren delat ut på stencil. Jag vill att skolan ska ge var enda unge större frihet att förverkliga sina egna drömmar och forma sitt liv. Vi behöver fler barn som vågar tänka fritt och vara kreativa. Jag tror på varje människas inneboende kraft och vilja – även barns – inte på kaderdisciplin.