tisdag 22 november 2011

Färre kan förverkliga drömmen om ett eget hus.

Igår besökte jag Umeå. Där byggs det i år noll småhus, mot tidigare år dryga hundra. Det är inte så att unga föräldrar med andra barnet på väg inte vill förverkliga drömmen om ett eget hus. Det är heller inte unikt för Umeå. I Trähusbarometern som publiceras idag kan man se att försäljningen av nya småhus gått ner med 36 procent det senaste halvåret jämfört med samma period förra året.

En allmän oro över framtiden och det europeiska finansiella läget är givetvis en förklaring. Men också det bolånetak som infördes för ett år sedan. Men det går inte att säga annat än att bolånetaket fått effekt. På överhettade marknader som centralt belägna bostadsrätter i storstäderna har det vart ett sätt att motverka en bolånebubbla, men på mindre och medelstora orter ar det vart ännu ett medvetet politiskt beslut som hindrar nybyggnation.

Om Trähusbarometern kan du läsa här.