måndag 24 oktober 2011

FN-dagen idag. Se världens flickor.

•70-140 miljoner flickor och kvinnor i världen har blivit könsstympade
•28 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag
•I Afrika och Asien uppskattar man att flickor i åldern 10-14 år i genomsnitt arbetar sju timmar om dagen i sina hem
•I utvecklingsländerna saknar 14 % av flickorna i åldern 15-24 år läs- och skrivkunnighet
•Majoriteten av de 75 miljoner barn som inte får gå i skolan är flickor
•Varje år dör 70 000 flickor i åldern 15-19 år av förlossningskomplikationer, ofta p.g.a. att deras kroppar inte är färdigutvecklade
•De 30 miljoner flickor som lever som gatubarn i världen är oerhört utsatta för våld och sexuella övergrepp

Till och från riskerar man tappa tron, men jag är övertygad om att en rättvis värld är möjlig. Världen är full av flickor som behöver vårt stöd. Ett sätt att bidra till att göra världen lite bättre är Solidaritetsfonden.