tisdag 25 oktober 2011

Mind the Gap - Urban stadsplanering.

Igår deltog jag i ett Tällberg Foundation-seminarie på arkitekturmässan. Rubriken var Mind the Gap och diskussionerna mellan oss arkitekter, stadsplanerare, UNHABITAT-tjänstemän, politiker och civilsamhällets innovatörer rörde urbaniseringens utmaningar ur många olika perspektiv.

I min ganska målfokuserade hjärna skapade seminariet en hel del tankar om inkluderande processer och vägar till långsiktigt hållbara städer. Två snabba reflektioner kan sammanfattas så här:

Att bo i en stad är att bo tillsammans. Gemensamma intressen (kollektivtrafik, allmänningar, hyreshus…) måste ha företräde i en stad. Vill man vara ensam är en stad kanske inte rätt plats.

Vi kommer se tillbaka på den här tiden som mycket konstig. Där den största delen mitt på gatan ockuperades av bilar, människorna gick upptryckta vid kanten mot husväggarna.