onsdag 5 oktober 2011

Byggmiljard och Grön omställning.

I den socialdemokratiska oppositions-budgeten vill vi ta ansvar för att bygga Sverige starkt och konkurrenskraftigt inför framtiden. På bostadssidan finns många spännande idéer som går att läsa i vår Bostadsmotion. Jag vill peka på två saker: Byggmiljarden och Grön upprustning av miljonprogrammen.

Byggmiljarden är en investeringsstimulans för att få igång nyproduk-tion av hyresrätter och studentbostäder. Stimulansen ska innehålla ett tak i kostnader för att kunna pressa bopriserna och ska vara riktat till den typ av boende som det finns störs behov av i varje region. Den typ av stimulans vi föreslår är et utveckling av den som Beverket i utvär-dering bedömt som mest träffsäker och effektiv.

Grön upprustning av miljonprogrammen vill vi kicka igång genom att pröva ett system med statliga lånegarantier. Det är ett konkret verktyg för ombyggnad, renovering och klimatomställning som med en garanti-ram på 20 miljarder skulle kunna täcka upprustning av 60 000 lägen-heter. I områden med särskilt svag socioekonomisk sammansättning avsätter vi en halvmiljard för att kunna subventionera lånegaranti-avgiften. På så sätt kan vi både göra stora miljövinster, förbättra hela bostadsbeståndet och motverka fattigdom och segregation.

Om skuggbudgten skriver också DN DN SvD SvD SvD AB AB expr