fredag 9 augusti 2013

Det verkar som om bostadsmarknaden är perfekt.

Fler och fler byggnadsarbetare går arbetslösa och varslen i byggsektorn ökar markant. Det borde tyda på att marknaden är mättad, att vi inte behöver bygga mer, att vi inte har någon bostadskö, att unga snabbt får ett förstahandskontrakt och att alla som vill snabbt kan få tag i ett bra boende som passar just deras behov och önskemål. Kort sagt, det verkar som om bostadsmarknaden är perfekt.

Men. Nu är ju inte det där sant. Det råder brist på bostäder i hälften av landets kommuner, en kvarts miljon unga är bostadslösa, kötiden för en studentlägenhet i Stockholm är fem år, nyproduktionen av radhus och villor har nästan avstannat, byggandet av små hyresrätter är det lägsta på decennier osv osv. Samtidigt som fler och fler byggnadsarbetare tvingas ut i arbetslöshet. Kan det vara så enkelt att marknaden självt inte klarar att lösa bostadskrisen och att bostaden faktiskt inte är som vilken annan vara som helst? Kan det vara så enkelt att det krävs lite aktiv politik för att få det logiska – bättre att byggnadsarbetare bygger bort bostadsbristen än går arbetslösa – att fungera?