måndag 7 februari 2011

41 industriarbetare är fler än 1 VD.

I en ny rapport jämför LO inkomstutvecklingen för VD:ar i de 50 största börsbolagen med vad en industriarbetare tjänar. Resultatet är slående. År 2009 tjänade en VD lika mycket som 41 industri-arbetare och skillnaderna ökar. Runt 1980 var skillnaderna som minst, men sedan har de alltså ökat. Läs rapporten här.

Och som om inte det vore nog med galet stora löneklyftor har vi en regering som kastar pengar över rika. Borttagen förmögenhetsskatt, borttagen arvs- och gåvoskatt, en orättvis fastighetsbeskattning, skatteavdrag för den som köper städhjälp, kraftigt sänkt inkomst-skatt. Sammantaget har regeringens skattesänkningar gett den rikaste hundradelen av befolkningen lika mycket skattesänkning som 25 procent av hela befolkningen.

Sverige slits isär – det förlorar både VD:n och industriarbetaren på.