torsdag 10 februari 2011

Det är dags att anta utmaningen.

ledarplats i Aftonbladet skriver Katrine Keilos om den stora utmaningen. Att avskaffa barnfattigdomen på 10 år borde vara en uppgift för en ny svensk socialdemokrati.

Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att mer än vart 10:e barn växer upp i fattigdom. Målet måste sättas och vägen snitslas. Målet kan inte vara något annat är att utrota barnfattigdomen. Vägen dit är en jobbpolitik som förmår pressa tillbaka arbetslös-heten, en skola som ger alla barn den bästa starten, en generell välfärd som utjämnar livschanser och ett ständigt fokus på barns rätt och uppväxtvillkor.

Barnen är inte bara vår framtid - barnen är här och nu och de förtjänar en vuxen värld som tar dom på allvar. Det är dags att anta utmaningen.