torsdag 29 januari 2009

Ränta till de som drabbats av FK

Idag hade Socialförsäkringsutskottet sammanträde. Vi ägnade största delen av tiden åt att lyssna på JO:s beskrivning av krisen i Försäkringskassan. Det är häpnadsväckande hur de borgerliga ledamöterna försöker hitta sätt att försvara sin minister. Men ärligt, Ansvarig minister är moderaten Husmark-Pehrsson. Hon och ingen annan har gett FK mer arbete och mindre pengar.

En samlad opposition föreslog att regeringen skulle tvingas ta fram ett förslag om hur ränta ska kunna betalas till de som drabbats av förseningarna. Det är det minsta man kan göra för alla de människor som är sjuka, pensionärer eller föräldralediga och som inte fått sina pengar i tid. De borgerliga ledamöternas ryggradsreflex var att avslå. "Vi litar på att regeringen löser allt". Men efter en diskussion så fick vi dom att backa. Ärendet är nu bordlagt och tas upp på mötet 10 februari. Jag hoppas att de borgerliga ledamöterna vågar ta beslutet.

DN skriver om detta också: Ränta föreslås på försenade F-kassepengar