torsdag 16 december 2010

Erbjuds vårdnadsbidrag istället för förskola.

Är idag upprörd över att föräldrar på Söder åter igen erbjuds vårdnadsbidrag istället för barnomsorg. Så mycket för den friheten för föräldrarna att välja det som är bäst för just deras familj. Det här vill jag debattera med förkoleministern och liberalen Sabuni.


INTERPELLATION TILL STATSRÅD

Till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)


Erbjuds vårdnadsbidrag istället för förskola.

Jag har blivit kontaktad av föräldrar som upprörs över att de inte får förskoleplats inom den tid förskolegarantin stipulerar. Dessutom att de av kommunen erbjuds vårdnadsbidrag istället. Det var väl inte meningen att vårdnadsbidraget skulle ersätta förskola även för de föräldrar som vill ha förskola?

Med anledning av dessa föräldrars oro och upprördhet vill jag fråga statsrådet vad hon avser vidta för åtgärder för att även de föräldrar som vill kombinera arbete och föräldraskap och därmed en förskoleplats för sina barn inte ska hänvisas till vårdnadsbidrag och att avstå från att återgå till jobbet efter föräldraledigheten.

Veronica Palm (S)