måndag 6 december 2010

Vi låter medlemmarna säga sitt.

Socialdemokratin ska välja ny ledning på extra kongress i slutet av mars. Det har nog inte undgått någon. Det är partidistrikten som har nomineringsrätt. Inför valet av Mona Sahlin så valde vi i Stockholms partidistrikt att tillfråga alla våra grundorganisationer om vem de vill se som partiordförande. Nu går vi ett steg till.

Jag har just avslutat ett telefonmöte med styrelsen för Stockholms partidistrikt där vi beslutat att imorgon gå ut med Quest Back till alla våra drygt 6 000 medlemmar och till våra grundorganisationer. Vi vill veta vilka egenskaper och erfarenheter som är viktiga hos en ny partiordförande. Vi vill få in förslag på namn på nästa parti-ordförande. Och vi vill veta vilka övriga personer medlemmarna anser ska utgöra partiets ledning.

Med denna öppna förslagsprocess blir våra nomineringar väl förankrade, samtidigt som vi respekterar den demokratiska parlamentarismen, att partidistrikten äger nomineringsrätten, som stadgarna föreskriver.

Okej. Det här är en väldigt partiintern postning, men jag inbillar mig att bilden av partiet utåt också beror på hur vi behandlar varandra inåt. Och jag är övertygad om att fördjupning och förnyelse av folkrörelsedemokrati är en väg till framgång.