lördag 4 december 2010

På rullande stenar växer ingen mossa.

Här kan du läsa den första rapporten från vår kriskommission som just pressenterats på förtroenderådet. Jag sitter i salen tillsammans med drygt hundra kamrater och har två korta reflektioner.

Vi måste våga bära våra idéer in i framtiden och vi måste orka se utmaningarna i samhället som väntar på oss. Men vi måste också vara i ständig rörelse för på rulland stenar växer ingen mossa.

Vi ska inte köpa medelklassen med bidrag eller avdrag. Vi ska vinna folkflertalet, eller folk som jobbar helt enkelt, för vår idé. Det är inte bara schyst med jämlikhet. Det är framför allt smart. Jämlikhet driver tillväxt och tillväxt är förutsättningen för att utveckla välfärden och det tjänar de allra, allra flesta på.

Om du väll läsa mediakommentarer om förtroenderådet kan du bl.a. titta på AB1, AB2, exp1, exp2, DN, SvD