lördag 30 april 2011

1 Maj om internationell solidaritet och rättvisa.

Mötesdeltagare, Världen blir bättre. Det år jag föddes var en överväldigande majoritet av Europas länder hårdföra diktaturer. Idag får fler barn än någonsin får äta sig mätta, gå i skola och leva tills de blir vuxna.

Så började jag mitt 1 Maj-tal. Sen påminner jag om att vi inte saknar uppgifter: Att mer än 400 kvinnor dör varje dag i sviterna av illegala aborter. Att slavarbetare producerar varor till oss i den rika världen. Att världens kärnvapenländer åter igen upprustar. Att flickor den israeliska ockupationen av Palestina efter mer än 40 år ytterligare hårdnar. Och att var sjätte sekund dör ett barn i världen av svält.

Nej. Vi saknar inte utmaningar, men jag är övertygad om att en rättvis värld är möjlig.

Vi lever i en historisk tid. Människor i Nordafrika har fått nog och deras rop på mänsklig värdighet, frihet och demokrati fäller diktatur efter diktatur. Och de har rätt att kräva vårt stöd. Hur länge kan Sverige ha en utrikesminister som inte förstår att hans viktigaste uppgift är att alltid stå på de förtrycktas sida? Människors längtan efter frihet går alltid före omvärldens behov av kortsiktigt stabilitet.

PS
Jag pratade så klart också om Vård efter behov, Regionvalet 15 maj, barnfattigdom, arbetslinjen och värdeburen tillväxt.