måndag 18 april 2011

Barn ska inte vräkas.

Tydligt och målmedvetet arbete mot barnfattigdomen var ett av de budskap den socialdemokratiska extrakongressen pekade ut. Detta i ett Sverige där både barnfattigdomen och tillväxten ökar. Ett Sverige som slits isär.

Det är inget lätt arbete att utrota barnfattigdom. Det krävs politisk mod och prioriteringar. Nu vässar vi politiken. I dagens aftonblad skriver jag om några konkreta verktyg för sätta kraft bakom de fina målen om att inget barn ska vräkas. För sanningen idag är att antalet vräkningar där barn berörs har ökat det senaste året.