onsdag 6 april 2011

Det blir inte fler lägenheter för att det blir lättare att hyra ut i andra hand.

På dagens DN-debatt skriver Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, att vi behöver en ny marknad med fri uthyrning av bostads-rätter och egnahem. Det finns en hel del spännande i Linds artikel och jag läser den med intresse. Grundtanken om att det behövs en mer dynamisk bostadsmarknad är central. Men Linds idéer kan vara komp-lement för att underlätta rörlighet, men är inte en långsiktig lösning. Det behövs het enkelt fler bostäder.

Med Stockholmsregionen som exempel: Under förra mandatperioden påbörjades 27 261 nya bostäder. Som ska jämförelse med att under bara ett år (2009) var inflyttningen i regionen 37 919. Bostadsbrist löser vi inte med att bara andrahandsuthyrning. Det behöver byggas mer, mycket mer. Bra billiga bostäder som folk har råd att efterfråga.